Latest Entries »

Jeug

Vier Ankers wil alle lidmate oud en jonk versorg met die Goeie Nuus dat Jesus ons lief het en ons wil seën met ‘n lewe wat nie net vir ons nie, maar ook vir God gelukkig maak.  Om die jongemense van die gemeente te kan versorg is daar die volgende aksies vir die laaste deel van die jaar:

  • Kategese of Sondagskool:

Juniors (Gr 1 tot 6) – Sondagoggende van 8:00
Seniors (Gr 7 tot 11) – Sondagoggende van 10:00

  • Jeugkamp:

Ons hou vanjaar weer ons jaarlikse sondagskoolkamp vir die kinders van gr 7 tot 11.  Dit word weer by die Maranaman -terrein langs die Vaaldam gehou en is, DV, van 19 – 21 Oktober.  Al die kinders word uitgedaag om hierdie kamp vanjaar by te woon

 

Advertisements

Aksie Nehemia

4kleur4

NG 4 Ankers

NG 4 Ankers

S26 48_427 E27 49_720

Die gemeente Sasolburg-Vier Ankers het op 1 Januarie 2000 ontstaan met die samesmelting van die drie gemeentes: Sasolburg, Sasolburg-Wes en Sasolburg-Noord en het homself daartoe verbind om ’n gemeente te wees wat daarop ingestel is om, behalwe die gewone diens aan sy lidmate, ook die belange van die gemeenskap waarvan hy deel is, op die hart te dra.  Die gemeente se naam dui op die feit dat daar slegs een Rots is, Jesus Christus, die enigste anker en fondasie vir elke kind van die Here.  Die gemeente is egter in hierdie Rots geanker deur die vier gereformeerde ankers in die Here deur (1) die geloof alleen,  (2) die genade alleen,  (3) deur die Skrif alleen en  (4) in Christus Jesus alleen.

Die NG 4 Ankers se kerksentrum is op die hoek van Eric Louw en Felixstowe strate in Sasolburg.

Eredienstye:

Sondae

  • 09:00 – Oggenddiens
  • 18:00 – Aanddiens (somertyd)

Kerssangdiens 2012 115

Donderdae  om 18:00 Meditatiewe Erediens

index

Kantoor Tel nr:      016 976 7500

Kantoor Faks nr:   016 976 7501

E-pos addres:        vierankers@absamail.co.za

Posadres:               Posbus 370 ; Sasolburg ; 1947

Rugama

cute little boy reading newspaper wallpaper

 

Rugama : Uitgawe 24

Goeiedag almal.  Aangesien van die kantoorpersoneel met verlof gaan wees, sal die volgende Rugama: uitgawe 25, eers Maandag, 1 Julie geplaas word.  Dankie

WebRugama 24 p1WebRugama 24 p2

Leraar

Die gemeente het tans net een leraar: Dr. Roelf Pienaar.

 

Gesinsfoto

Roelf is in Bloemfontein gebore en is eers ’n leerling van laerskool Sand du Plessis totdat hy saam met sy gesin verhuis na Vryheid in Noord-Natal.  Hier was hy ’n leerling aan die laerskool Lucas Meyer en hy matrikuleer aan die Hoërskool Pionier.  Hy studeer aan die UOVS en UNISA teologie en maatskaplike werk.  Die NG Gemeente Sasolburg-Noord stel hom as’n proponent aan vanaf 1 April 1992 en na twee jaar word die pos in ’n tweede predikantpos omskep en word hy as leraar van die NG Kerk bevestig.  Noord-gemeente smelt saam met twee ander gemeentes om Vier Ankers te word.

Hy is getroud met Johanette wat die Akademiese Hoof is by die plaaslike Kollege, Flavius Mareka.  Die egpaar het vyf kinders, 3 seuns en 2 dogters, en kan daagliks van God se seën getuig.

Roelf glo dat die kerk die gemeenskap waarvan dit deel is moet versorg en daarom is hy by verskeie uitreikaksies betrokke.  Hy glo God het die wêreld vir Hom geskep met die oog op sy eie geluk en dat Hy gelukkig is as almal in sy vreugde deel.  Roelf en Johanette werk hartlik saam om God se geluk met alle mense te deel.